Οι Ζαπατίστας στην Κύπρο! – The Zapatistas in Cyprus! – Zapatistalar Kıbrıs’ta – Lxs Zapatistas en Chipre!

*** Οι Ζαπατίστας στην Κύπρο! – The Zapatistas in Cyprus! – Zapatistalar Kıbrıs’ta – Lxs Zapatistas en Chipre! ***

[gr / eng/ tur/ esp]

Σημαντική Ανακοίνωση!

Που τες 21 του Οκτώβρη ως τις 4 του Νιόβρη υποδεχούμαστε την αντιπροσωπεία των Ζαπατίστας στην Κύπρο ως μέρος του Ταξιδιού για τη Ζωή – Κεφάλαιο Ευρώπη! Το ταξίδι στην Κύπρο διοργανώνεται που το Συντονιστικό για το Ταξίδι των Ζαπατίστας, το οποίο συστάθηκε από την συλλογικότητα Ramona μαζί με άλλες ομάδες τζιαι συντρόφια που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική λερναία ύδρα. Το Συντονιστικό εδημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στην περσινή ανακοίνωση των compas Zαπατίστας, όπου εδήλωσαν την πρόθεσή τους να επισκεφτούν την Ευρώπη 500 χρόνια μετά την κατάληψη της Αμερικής που την Δύση.

Μια ομάδα “Ακοής και Ομιλίας” (“Escucha y Palabra”) αποτελούμενη που 6 συντρόφισσες Ζαπατίστας εννά επισκεφτεί την γεωγραφία μας για να ανταλλάξει εμπειρίες αγώνα με ομάδες τζιαι άτομα που τα Κάτω τζιαι Αριστερά που διεξάγουν αγώνες για την αυτονομία, την κοινωνική τζιαι περιβαλλοντική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των μεταναστών τζιαι προσφύγων, τον φεμινισμό, υπέρ της επανένωσης τζιαι ενάντια στην πατριαρχία τζιαι τον μιλιταρισμό, ενάντια στην αυταρχική διαχείριση της πανδημίας.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα της συλλογικότητας Ramona για την ανακοίνωση ανοικτών εκδηλώσεων μαζί με την Zαπατιστική αντιπροσωπεία.

FB: Ramona Collective
Website: ramonacy.home.blog
mail επικοινωνίας: ramonacy@espiv.net

Chipre les espera!

LaGiraZapatistaVa #EZLNaEuropa #TravesiaZapatista

ΥΓ. Υπενθυμίζουμε ότι σε ούλλες τις εκδηλώσεις ΔΕΝ θα υπάρχει καθόλου κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις αρχές των Ζαπατιστικών κοινοτήτων στην Τσιάπας του Μεξικού. Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι με διάθεση αλληλεγγύης και αλληλο-φροντίδας θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19.

Συντονιστικό για το Ταξίδι των Ζαπατίστας στην Κύπρο


Important Announcement!

From the 21st of October until the 4th of November we will host a Zapatista delegation as part of the Trip for Life- Chapter Europe! The trip in Cyprus is being organised by the Coordination for the Zapatista Trip, which was created by the Ramona collective in coordination with other groups and comrades who are fighting against the capitalist hydra. The Coordination was set up in response to last year´s announcement by our comrades Zapatistas, in which they declared their will to visit Europe 500 years after the colonisation of America by the West.

A group of “Listening and Speaking” (Escucha y Palabra), made up by 6 women Zapatistas will visit our geography to exchange experiences of struggles with groups and people from the left and below. These struggles include autonomy, social & environmental justice, the rights of migrants & refugees, feminism, re-unification and the fight against patriarchy, militarism and the authoritarian handling of the pandemic.

Stay tuned with the Ramona page to be up to date concerning any open events that will take place in the next two weeks.

FB: Ramona Collective
Website: ramonacy.home.blog
mail επικοινωνίας: ramonacy@espiv.net

Chipre les espera!

LaGiraZapatistaVa #EZLNaEuropa #TravesiaZapatista

P.S. This is a reminder that in all events there will be NO alcohol consumption, according to the rule of the Zapatista communities in Chiapas, Mexico. We also inform the public that all events will be done in a spirit of solidarity and collective care in regards to the protection measures against Covid-19.

Coordination for the Zapatista Trip in Cyprus


Önemli Duyuru!

21 Ekim- 4 Kasım arası “Yaşam için Yolculuk – Avrupa Ayağı” turunun bir parçası olarak Kıbrıs’ta bir Zapatista delegasyonunu ağırlıyoruz. Kıbrıs ziyaretinin koordinasyonunu Ramona Kolektifi’nin çağrısıyla biraraya gelen kapitalizme karşı mücadele eden çeşitli inisiyatifler, kolektifler ve bireylerin oluşturduğu ‘Zapatista Turu için Koordinasyon Grubu’ üstlenmekte. Bu Koordinasyon, Amerika kıtasının Batı tarafından sömürgeleştirilmesinin 500. yılında Zapatistalar’ın Avrupa’ya gelme niyetini açıklaması üzerine kuruldu.

Bu kapsamda bir “Dinleme ve Anlatma” grubu olarak 6 Zapatista yoldaşımız, küçük coğrafyamızda bizi ziyaret ederek, taban ve sol kanattan otonomi, sosyal adalet ve ekoloji, göçmen ve mülteci hakları, feminizm, adanın birleşmesi için ve patriarki ve militarizme ve de pandemi sürecinde yükselen otoritaryan politikalara karşı mücadele eden gruplar ve bireylerle deneyim paylaşımında olacak.

Yakında Zapatista delegasyonun da katılımıyla yapılacak açık etkinliklerin duyurularından haberdar olmak için Ramona Kolektifi’nin sayfasını takip edebilirsiniz.

FB: Ramona Collective
Websitesi: ramonacy.home.blog
E-mail: ramonacy@espiv.net

Kıbrıs sizi bekliyor!

LaGiraZapatistaVa #EZLNaEuropa #TravesiaZapatista

Not: Hatırlatırız ki, Chiapas, Meksika’daki Zapatista halklarının ilkeleri gereği hiçbir etkinlikte alkol tüketimi olmayacaktır. Ayrıca, tüm etkinliklerde, covid-19’a karşı mevcut uygulamaları, her zaman dayanışma ve ortak dikkatlilik ruhu çerçevesinde takip edeceğiz.

Zapatista Turu Koordinasyonu


¡Anuncio Importante!

Desde el 21 de Octubre hasta el 4 de Noviembre vamos a recibir en Chipre una delegación Zapatista, como parte de la Travesía por la Vida – Capítulo Europa. El viaje a Chipre se organiza a través del Grupo de Coordinación para el Viaje de los Zapatistas, el cual se montó por iniciativa del Colectivo Ramona junto con otros colectivos, iniciativas y personas que luchan contra la hidra capitalista. La Coordinación se creyó como respuesta al anuncio por parte de los Zapatistas de su intención de viajar a Europa 500 años después de la colonización de América por el occidente.

Un grupo de “Escucha y Palabra” de 6 compañeras Zapatistas va a visitar nuestra geografía pequeña para intercambiar experiencias de lucha con grupos y personas que desde Abajo y a la Izquierda luchan para la autonomía, la justicia social y ecológica, los derechos de los inmigrantes y los refugiados, el feminismo, a favor de la reunificación de la isla y en contra del patriarcado y el militarismo, en contra de las políticas autoritarias que han surgido durante la pandemia.

Quédense atentxs a la página del Colectivo Ramona donde se anunciarán próximamente eventos abiertos con la delegación Zapatista.

FB: Ramona Collective
Página web: ramonacy.home.blog
Correo electrónico: ramonacy@espiv.net

Chipre les espera!

LaGiraZapatistaVa #EZLNaEuropa #TravesiaZapatista

PD. Recordamos que en todos los eventos NO va a haber consumo de alcohol, según los principios de las comunidades Zapatistas en Chiapas de México. Asimismo, durante todos los actos seguiremos las medidas vigentes contra el covid-19, siempre con espíritu de solidaridad y cuidado mútuo.

Coordinación del Viaje de los Zapatistas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s