Καφές Ζαπατίστα / Café Zapatista

“Και θέλουμε να πούμε στους αδελφούς και τις αδελφές της Κοινωνικής Ευρώπης, της Ευρώπης που είναι αξιοπρεπής και εξεγερμένη, πως δεν είναι μόνοι. […] Πως αναζητούμε τρόπο να στηρίξουμε τους αγώνες τους και… πως δεν θα τους στείλουμε ευρώ γιατί μετά θα υποτιμηθούν εξαιτίας της χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ίσως τους στείλουμε έργα χειροτεχνίας και καφέ για να τα πουλήσουν κι έτσι να βοηθηθούν κάπως στους αγώνες τους. Και ίσως να τους στέλναμε και ποσόλ (σημ: ρόφημα από καλαμπόκι, παραδοσιακό στην Τσιάπας), που δίνει πολύ δύναμη στην αντίσταση, ποιος ξέρει όμως αν αυτό είναι καλή ιδέα, γιατί το ποσόλ ταιριάζει βέβαια σε μας αλλά σε αυτούς ίσως τους πέσει λίγο βαρύ και τους πειράξει και εξασθενίσει τους αγώνες τους και τους νικήσουν οι νεοφιλελεύθεροι.”

Έκτη Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα


Ο καφές που πωλείται εν 100% ζαπατιστικός. Τούτο σημαίνει πως φυτεύκεται, θερίζεται, επεξεργάζεται τζαι ξηραίνεται σε ζαπατιστικό έδαφος που τους ίδιους τους Ζαπατίστας. Στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γερμανία όπου ψήνεται τζαι ακολούθως στην Κύπρο. Εν ένα προϊόν συλλογικής εργασίας τζαι 100% οργανικό.

Ένα μέρος των εσόδων παν κατευθείαν στους Ζαπατίστας – ένα μικρότερο μέρος πάει στην κολεκτίβα Aroma Zapatista που εισάγει τον καφέ στο Αμβούργο – το κέρδος που μεινίσκει πάει στη συλλογικότητα Ramona για να χρησιμοποιηθεί στο σκοπό της προπαγάνδισης του αγώνα των Ζαπατίστας τζαι στην ενδυνάμωση του συνδέσμου μεταξύ μας αλλά τζαι μεταξύ των αντικαπιταλιστικών κινημάτων ανά το παγκόσμιο.

Τιμές:

ΒάροςΚόκκοιΑλεσμένος
250g€7.50
500g€9.00   €15.00
1kg€18.00 €30.00

Μπορείτε να βρείτε τον καφέ στον κοινωνικό χώρο Kaymakkin

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να παραγγείλετε αλεσμένο καφέ.


 “And we want to tell the brothers and sisters of Social Europe, that..you are not alone..that we are considering how we can help you in your struggles, and we are not going to send money because then they will be devalued because of the European Union mess. But perhaps we will send you crafts and coffee so you can market them and help a little in the tasks of your struggle. And perhaps we might also send you some pozol, which gives much strength in the resistance, but who knows if we will send it to you, because pozol is more our way, and what if it were to hurt your bellies and weaken your struggles and the neoliberals defeat you…’’


(Sixth Declaration of the Lacandona Jungle)

The coffee sold here is 100% Zapatista. This means it is planted, harvested, processed and dried in Zapatista territory by the Zapatistas themselves. It is then shipped to Germany where it is roasted and then to Cyprus. It is a product that is 100% organic and is the result of collective work.

A share of the money goes to the Zapatistas – a smaller share goes to the coffee collective Aroma Zapatista in Hamburg – the profits go to our collective, “Ramona” and will be used in order to strengthen the link between the Zapatistas, Cyprus and all the anticapitalist movements of the world.

Prices:

WeightNon-GroundGround
250g€7.50
500g€9.00   €15.00
1kg€18.00 €30.00

You can find our coffee at the Social Space Kaymakkin.

Contact us if you want to pre-order ground coffee.